የተወሰኑ የአይስቲ(ICT) ታክኒካዊ ስያሜዎችና ትርጉማቸው!

well to Public Ralation page